Una organització de persones solidàries composada per:

+ 900  Voluntaris i Voluntàries*

Persones que de forma personal i reflexiva decideixen donar part del seu temps per a la millora de la societat en el marc dels projectes d’intervenció de la Creu Roja a Terrassa.

+ 8.000 Socis i Sòcies*

Persones i Entitats que amb les seves aportacions econòmiques periòdiques garanteixen la viabilitat econòmica de la institució així com també la seva independència.

* A 31 de desembre de 2016.

Càrrecs Institucionals

Marià Gàllego i Gàllego

President


Juan Pedro Berloso

Secretari


Representants

Loli Bordes Satué

Coordinadora local


Albert Planell Sauri

Representant Administració Local


Vocals

MªDolors Codina

Joan Ventura

Ines Llordes

Teresa Montalà i Prat

Silvia Resina

Xavier Caparrós

Raül Muñoz