Creu Roja Terrassa

Fes-te Voluntari,

tu en reps més!

Gent Gran

Serveis d’Acompanyament Individuals

Els voluntaris/es ofereixen suport, puntual i/o continuat, a persones grans en una situació de solitud o malaltia. L'activitat del voluntariat és donar suport emocional i sortir a passejar amb la persona gran.

En els serveis puntuals és acompanyar a les vi­sites médiques.

Programa d’Estimulació Cognitiva

Realització de Tallers on es treballen les funcions cognitives: memòria, atenció, concentració, càlcul... Els tallers són de memòria, de manualitats, de psicomotricitat, d’escriptura... 


Equip de Detecció de Necessitats

El voluntariat realitza trucades de seguiment, visites domiciliàries, entrevistes de valoració cognitiva, detecta casos de solitud, tasques administratives ... 

Programa "Sempre Acompanyats" 

Programa específic per preveure les situacions de soledat no volguda de les persones majors de 65 anys, mitjaniçant accions vinculades als agents que intervenen en la comunitat i en l'entorn de la persona gran.

L'objectiu principal és sensibilitzar a la població sobre la problemàtica i dotar d'eines i recursos a la persona gran per poder fer-hi front. 

Persones amb discapacitat

Integració Esportiva a la Piscina

Acompanyament de persones amb discapacitat psíquica i/o física amb el transport adaptat, suport en els vestidors i també en l’entrada i sortida de al piscina. L’activitat es fa al Natació Terrassa.

Persones immigrades

DARWUKA: Projecte de formació lingüística per a persones immigrades 

Els voluntaris/es organitzen cursos per a persones nouvingudes al nostre país, d’alfabetització i llengua castellana, així com activitats diverses que fomentin el coneixement de l’entorn i les relacions interculturals.

Infància

Punt de Trobada Familiar

Espai neutral, ubicat a la Creu Roja, que permet que pares i fills puguin exercir el dret a visites sense patir els efectes negatius de la convivència familiar separada. El voluntari/a vetllarà perquè els infants tinguin un entorn agradable i com més normalitzat millor.

Pati Obert

Intervenció amb infants i joves a les escoles dels territoris fora de l’horari escolar/lectiu; Escola Roc Alabern (Maurina) i Escola Agustí Bartra (Ca n’Anglada). Els voluntaris a partir d’una dinàmica de pista oberta i joc lliure, vetllen per la correcta utilització de les instal·lacions i estableixen vincles educatius constructius amb els grups de participants, que disposen així d’espais d’oci als vespres i els caps de setmana.

Menjador institut

Acompanyament socioeducatiu a joves en risc d’Instituts de Terrassa (INS Mont Perdut/INS Cavall Bernat). Espai de menjador, lleure, pista oberta, estudi i berenars.

Djambar

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves. Treball d’habilitats socials, prevenció, salut, lleure i esport.


Promoció de l'Èxit Escolar

Atenció a infants en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Estudi assistit, activitats de lleure i altres.

Ludoteca 

Espai de lleure dirigit als infants de les famílies assistents a les assemblees realitzades per la PAH al Centre Cívic de la Rambla Francesc Macià. Els voluntaris /es planifiquen, realitzen i avaluen les activitats.

Joguines per educar

Campanya de recollida de joguines durant els messos de desembre i gener. Es pot participar en els diferents grups de sensibilització, recollida, confecció de lots i entregues.

Casal d’estiu

Casal d’Estiu adscrit al Projecte Municipal de Casals.Projecte d’educació en el Lleure que es realitza l’ultima setmana de juny i el més de juliol. Els voluntaris/es planifiquen, realitzen i avaluen les activitats, tallers i sortides.


Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Programa integral d'acollida i inclusió de les persones sol-licitants i beneficiàries de protecció internacional 

Atenció a persones refugiades amb l'objectiu de mitigar el patiment i les angoixes per la supervivència en els estadis iniciàtics de la inclusió. Vetllar per l'adquisició/adaptació de les competències en les activitats de la vida diària, la convivència i el coneixement funcional de l'entorn.

L'equip de voluntariat realitza suport en el procés a traves d'acompanyaments individuals, tallers de coneixement de l'entorn, formacions lingüístiques, diferents tallers adaptats a les necessitats i sortides d'oci i temps lliure. 

Programa d’aliments “Rebost”

Projecte de distribució d’aliments a persones en situació de vulnerabilitat de la ciutat, a través d’unes cistelles o lots bàsics.

Per fer-ho, El Rebost compta amb un sistema d’organització format per voluntaris i voluntàries amb diferents nivells d’activitat i responsabilitat dins del projecte: Acollida i entrevistes, Administració (secretaria i aplicació informàtica), Confecció i entregues dels lots d’aliments, Logística (magatzem i transport), Activitats educatives i Campanyes.

Rober

Servei gratuït d’entrega de roba. El voluntari/a realitza la tria i classificació de la roba, i entrega a les famílies. 

Demenuts

Banc de material reutilitzable per a nadons. Els voluntaris/es gestionen i entreguen el material.

Ambulkall

Programa d’entrega de bolquers reutilitzables a famílies sense recursos. Contempla l’entrega dels bolquers i el seguiment amb les famílies durant tota l’etapa d’ús dels bolquers.

L’hort

Hort urbà comunitari. Fins a deu participants dels projectes de Creu Roja cultiven un hort amb l’orientació i el seguiment de voluntaris.

Hi ha dues tasques diferenciades per al voluntariat: assessorament en horticultura i dinamització del grup de participants.

Centre d’acolliment i emergències “Andana”

L’Andana és un projecte que ofereix un servei d’acolliment a persones sense sostre amb la voluntat de preservar la seva integritat física i moral. Alhora pretén participar en els processos de reconstitució de l’esquema vital dels/les participants, significant un recurs temporal de cara a solventar les dificultats generadores de la situació d’exclusió social.

Els voluntaris/es realitzen diferents activitats i tallers amb els usuaris i el servei d’elaboració dels sopars.

Move

El MOVE és un grup de voluntariat especialitzat en la intervenció en el medi obert i en les emergències socials. La seva activitat, de temporalitat setmanal, consisteix en realitzar rondes preestablertes en la totalitat de la ciutat per tal d’establir contacte directe amb persones en situació d’alta vulnerabilitat.

Ocupació

Tallers prelaborals, accions de millora de l’ocupabilitat i espai de recerca de feina. Els voluntaris/es poden participar en sessions formatives, fer orientació i assessorament individualitzat, i dinamitzar l’espai de recerca de feina.


Costura Solidària

Taller de costura dirigit a arreglar peces de roba i oferir classes de costura a canvi d’aliments. Els voluntaris/àries s’encarreguen de la gestió de l’espai, l’atenció a les persones usuàries del servei i arreglar les peces de roba.

Socors i Salut

Serveis Preventius

Es participa en serveis preventius d’actes esportius, festes majors i espais de grans aglomeracions. El grup també es forma per actuar en situacions d’emergència i/o catàstrofe, oferint suport sanitari o psicosocial.

Promoció de la salut 

Realització de xerrades a infants i joves promovent hàbits saludables i de prevenció de situacions de risc.

Contacta amb nosaltres, participa, tu en reps més!

Fra Bonaventura Gran, 10
08224 Terrassa